PTT işçi alımı ne vakit? 2022 PTT işçi alımı müracaat tarihleri ve koşulları

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü (PTT) işçi alımı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.

Kamuda işçi olmak isteyenler, ”PTT işçi alımı ne vakit, müracaat kaideleri nelerdir?” sorularına karşılık arıyor.

İşte hususa ait tüm ayrıntılar…

PTT işçi alımı ne vakit?

PTT işçi alımına ait kurumdan yahut hükümet kanadından şimdi net bir açıklama yapılmadı.

PTT işçi alımına ait açıklama geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

PTT işçi alımı şartları nelerdir?

PTT’de işe alınacaklarda aranılacak genel kurallar şu formda sıralanmıştır:

a) 29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci hususu kapsamında yer alanlar ile PTT’nin yurtdışındaki işyerlerinde istihdam edilecekler hariç olmak üzere Türk vatandaşı olmak.

b) On sekiz yaşını tamamlamış ve giriş imtihanının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz altı yaşından gün almamış olmak.

c) Kamu haklarından yasaklı bulunmamak.

ç) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir hatadan ötürü altı ay yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal tertibe ve bu tertibin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, misyonu berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma,

edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık, fuhuş, cinsel hücumda bulunma, çocukların cinsel istismarı, zorla fuhuşa sevk etme, cinsel dokunulmazlığa karşı cürümler, cinsel akın, cinsel taciz, uyuşturucu yahut uyarıcı husus imal ve ticareti, cürüm işlemek hedefiyle örgüt kurma, tefecilik kabahatlerinden mahkûm olmamak.

d) Uyuşturucu husus bağımlısı olmamak, işe alınmadan evvel kullandığı tespit edilmiş ise işe müracaat yaptığı tarih prestijiyle tedavisinin tamamlanmış olduğunu belgelendirmiş olmak.

e) Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş olmak yahut askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut erteletmiş olmak.

f) Engelli işçi çalıştırılmasına ait mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla, yurtiçinde ve yurtdışında devamlı misyon yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

g) Diğer kurum ve kuruluşlara karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.

ğ) Atanacağı konum için İdare Şurası tarafından belirlenen tahsil kuralını haiz olmak.

h) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurum yahut kuruluşundan emekli olmamak.

PTT yazılı imtihan mevzu başlıkları

  • Türkçe Paragraf, Lisan Bilgisi ve Yazım Kuralları
  • Sözel Akıl Yürütme
  • Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme
  • Temel Yurttaşlık Bilgisi
  • Türkiye Coğrafyası
  • Genel Kültürel ve Aktüel Sosyo Ekonomik konular
  • Ölçme becerisi

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.