Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı KPSS koşulsuz kamu işçisi alımı yapacak!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı farklı ünitelerde istihdam etmek üzere 43 kişilik personel alımı yapacağını duyurdu. Müracaat yapacak adayların lise mezunu olmaları ve 18 yaşını tamamlamış olmaları gerekmektedir. Pekala müracaat kuralları neler?

Hangi Takımlarda Personel Alımı Yapılacak?

 • 2 Tarama Uzmanı,

 • 3 Tarama Uzmanı Yardımcısı,

 • 3 Deniz Buhar ve Motor Makinisti,

 • 8 Sonlu Kaptan,

 • 13 Gemici,

 • 4 Usta Gemici,

 • 1 Gemi Elektrikçisi,

 • 4 Yağcı,

 • 2 Gemi Aşçısı,

 • 3 Daima Personel Usta

Genel Müracaat Koşulları Neler?

 1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş yahut İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine Ait Kanun kararları gizli kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 

 2. 18 yaşını tamamlamış olmak, 

 3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı hatalar, anayasal nizama ve bu tertibin işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı cürümler, Devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahkûm olmamak, 

 4. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapmış olmak, tecilli yahut muaf olmak), 

 5. Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca vazifelerinden çıkarılmamış yahut meslekten ihraç edilmemiş olmak, 

 6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak, 

 7. Herhangi bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almıyor olmak,

Başvuru Özel Kaideleri Neler?

 • Öncelik hakkına sahip olan adaylardan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Emekçi Alınmasında Uygulanacak Tarz ve Asıllar Hakkında Yönetmeliğinin 5 inci unsurunun birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir dokümana sahip olması gerekmektedir. 

 • Alınacak personel çalışanın deneme mühleti en çok 60 (altmış) gün olup, deneme müddetinde başarısız olanların iş akitleri bildirim mühletine gerek olmaksızın tazminatsız feshedilecektir. 

 • Adaylar, vardiyalı çalışacağından vardiyalı çalışmaya mani bir durumunun olmaması gerekmektedir. 

 • Adayların her türlü iklim ve seyahat kaidelerine elverişli olmaları ve misyonlarını daima yapmaya ve vazife gereği seyahat etmeye pürüz olabilecek hastalık ve mahzurunun bulunmaması gerekmektedir. 

 • Sürekli Personel Usta (Atelye) unvanına başvuracak olan adaylar, gemi ve atölyelerde bakım, tamir ve kaynak hizmetlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edileceklerdir. 

 • Diğer konularla ilgili mevzuat kararları mucibince süreç tesis edilecektir. 

 • Adayların, müracaatın son günü itibariyle aşağıda yer alan tabloda, müracaatta bulunduğu unvana ilişkin tahsil durumu ve tercih ettikleri vazife unvanlarına ait meslek kolunun gerektirdiği kaideleri taşıması gerekmektedir.

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet adresi üzerinden 16.09.2022-20.09.2022 tarihleri ortasında yapılacaktır.

BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ!

Related Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.